Imants JNC frezen zijn door de midden aandrijving uniek in hun soort. Hierdoor is de werkbreedte en transportbreedte gelijk en wordt ook in het midden de grond los gefreesd. Doordat aan de zijkant noch een aandrijving noch een glijslof aanwezig is, zakt de machine over de volledige breedte gelijkmatig in de grond. Dit in tegenstelling tot een frees met glijslof die aan één kant bovenop de onbewerkte grond loopt en aan de andere kant in de bewerkte grond zakt. Hierdoor ontstaat een scheef freesbeeld met een rug aan de zijkant. Dit zogenaamde “dakpanprofiel” heeft een negatief effect. Tenslotte betekent het ontbreken van een zijaandrijving dat de JNC frees zeer dicht langs obstakels kan werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de palen in een kas.

Imants heeft 2 soorten frezen in het assortiment. Een meelopendefrees en een overtopfrees. De Imants meelopendefreesmachines bewerken de grond met behulp van Imants freesmessen die in de rijrichting draaien. Deze zelfreinigende freesmessen hebben een speciale stand die ervoor zorgt dat er geen freeszool ontstaat. De Imants frezen zijn opgebouwd uit flenzen. Eén flens bestaat uit vier Imants freesmessen. Het aantal flenzen varieert naar gelang de werkbreedte.