De roterende beweging van de spitas met spades zorgt voor een optimale mengende werking. Hierdoor worden gewasresten, mest of compost en groenbemester over de gehele werkdiepte gemengd met de grond zodat deze snel afgebroken en opgenomen kunnen worden. Gewasresten of groenbemester vormen zo geen laag onderin de bouwvoor. Door de menging over de gehele werkdiepte kan ook het bodemleven mee profiteren van het vers aangebrachte organisch materiaal. Omdat de spadebladen happen grond nemen en deze van de onderliggende grondlaag lostrekken ontstaat geen ondoorlaatbare storende laag onderin, de zogenaamde ploegzool. Dit wil zeggen dat (hevige) neerslag door kan dringen in de diepere grondlagen en zo het grondwater kan aanvullen. De losse structuur die achterblijft na het spitten laat niet alleen water door, maar ook lucht en wortels kunnen dieper de bodem indringen.

Omdat spitmachines geen storende laag vormen in de bodem blijft de capillaire werking intact, zo kan het opstijgend grondwater de wortels van de planten bereiken wanneer ze het nodig hebben. Tijdens het spitten wordt de bouwvoor gemengd, maar niet volledig gekeerd. Hierdoor blijft de bodemtemperatuur grotendeels behouden waardoor de grond minder lang moet opwarmen. Dit resulteert in een snellere kieming. De diepere grondlagen krijgen tijd genoeg om op te warmen terwijl de planten groeien.

Met een Imants spitmachine kan de grond in 1 bewerking zaai- of plantklaar gelegd worden. De aangedreven harkrol laat een ideaal zaaibed na. Door bewerkingen te combineren met bijvoorbeeld een lichte zaaimachine bespaart u niet alleen tijd en geld maar ook de bodemstructuur. Al de hiervoor genoemde eigenschappen leiden tot een hogere opbrengst.