Rinieri AL schoffelploeg heeft een hydraulische of elektro-hydraulische in- en uitgroep. Deze ploeg kan aan de linker- of rechterzijde van andere werktuigen gemonteerd worden (AL 15, AD 12) voor het schoffelen van rijen in boomgaarden of wijngaarden.